22:26, 20/10/2023

Nha Trang: Thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không giấy hẹn tại UBND cấp xã

TIỂU MAI

Theo kế hoạch của UBND TP. Nha Trang, từ ngày 24-10 đến hết năm nay, vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, UBND các xã, phường thuộc TP. Nha Trang sẽ triển khai thí điểm mô hình “Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không giấy hẹn”. 

Theo đó, UBND cấp xã phân công 1 lãnh đạo UBND trực tại bộ phận một cửa để giải quyết hồ sơ ngay sau khi tiếp nhận (trực tiếp hoặc trực tuyến), không cần in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Thời gian xử lý hồ sơ, trả kết quả không quá 20 phút (đối với TTHC lĩnh vực chứng thực) và không quá 60 phút (đối với TTHC lĩnh vực hộ tịch) kể từ thời điểm tiếp nhận. Việc thí điểm áp dụng đối với 5 TTHC, gồm: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cả trường hợp chứng thực điểm chỉ, người yêu cầu chứng thực không thể ký và điểm chỉ); chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã) với tối đa mỗi lần 10 bản sao, mỗi bản tối đa 20 trang; cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử. Trong đó, 3 TTHC (cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử) được thực hiện nhanh với điều kiện bảo đảm hồ sơ đủ thành phần, không thuộc trường hợp phức tạp, phải xác minh, xin ý kiến cơ quan cấp trên.

UBND thành phố yêu cầu việc giải quyết nhanh hồ sơ TTHC theo mô hình thí điểm không được làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

TIỂU MAI