17:04, 12/10/2023

Đoàn công tác của TP. Hải Phòng:
Trao đổi kinh nghiệm công tác cải cách hành chính với tỉnh Khánh Hòa

N.V

Ngày 12-10, đoàn công tác của TP. Hải Phòng do bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Khánh Hòa để trao đổi kinh nghiệm công tác cải cách hành chính (CCHC). Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành của tỉnh.   


Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tìm hiểu cách tổ chức, vận hành trung tâm; phương thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ; việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch trực tuyến; trải nghiệm sử dụng một số trang thiết bị hiện đại phục vụ người dân… Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành CCHC; tuyên truyền công tác CCHC; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến; tổ chức bộ máy; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ cá nhân, tổ chức; một số mô hình, sáng kiến CCHC ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…

Đoàn công tác TP. Hải Phòng trao quà lưu niệm tặng tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác đánh giá cao các kết quả mà Khánh Hòa đạt được trong công tác CCHC, nhất là cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…  

Ông Võ Chí Vương giới thiệu với đoàn công tác về trang thiết bị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Ông Võ Chí Vương giới thiệu với đoàn công tác về trang thiết bị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Được biết, thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch CCHC của Trung ương và tỉnh, luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp. Tỉnh đã 5 lần tổ chức cuộc thi mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ, với 313 mô hình, sáng kiến đăng ký tham dự; nhiều sáng kiến đã ứng dụng hiệu quả vào thực tế. 9 tháng đầu năm nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,62%; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 62,88%, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ ngày 16-6-2021 (ngày tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) đến nay, toàn tỉnh đã phát sinh hơn 87.700 lượt giao dịch với số tiền hơn 465 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán. Các chỉ số đánh giá quan trọng của tỉnh năm 2022 đều cải thiện rất tích cực…

N.V