16:29, 09/11/2023

Tập huấn triển khai quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2023

N.V

Chiều 9-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Đây là hội nghị tập huấn công tác CCHC đợt 2 - năm 2023.


Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tham mưu công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương, thành viên tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh được tập huấn triển khai Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2588, ngày 30-10-2023 của UBND tỉnh. Các đại biểu được hướng dẫn cách tự đánh giá, chấm điểm theo từng nội dung, tiêu chí, thang điểm áp dụng trên mọi lĩnh vực của công tác CCHC đối với các khối: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ những điểm mới của quy chế đánh giá lần này; cập nhật một số nội dung của một số tiêu chí đánh giá về Chỉ đạo, điều hành CCHC cho phù hợp với giai đoạn mới; thay đổi, điều chỉnh cách đánh giá một số tiêu chí thành phần trong Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; điều chỉnh cách tính điểm thưởng, điểm trừ.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Hội nghị tập huấn là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá, lượng hóa kết quả công tác CCHC hàng năm của đơn vị mình, bắt đầu từ kỳ đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2023.

N.V