22:59, 12/04/2023

Rà soát lại toàn bộ các xã tham gia chương trình nông thôn mới

H.Đ

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, diễn ra vào chiều 12-4.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là bộ tiêu chí giai đoạn này có mức độ đạt chuẩn rất cao, đồng thời có nhiều điểm mới, cần nhiều thời gian để thực hiện. Đây cũng là giai đoạn xây dựng quy hoạch tỉnh nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình NTM. Sau khi các quy hoạch được duyệt, Chương trình NTM cũng gặp phải một số vướng mắc, nhiều địa phương đề nghị tỉnh đưa một số xã ra khỏi Chương trình NTM do không còn phù hợp với quy hoạch mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 61/92 xã NTM, trong đó có 6 xã NTM nâng cao, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Hiện nay, cơ quan chức năng đang thẩm định để công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao (các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2022). Năm 2023, toàn tỉnh có 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 8 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Trần Hòa Nam đề nghị, đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30-4 để tổng hợp, trình hội đồng thẩm định NTM tỉnh xem xét; các sở, ngành hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện. Các địa phương rà soát, đánh giá lại tất cả các xã theo bộ tiêu chí mới, xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương từng năm và giai đoạn 2023 - 2025. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu tỉnh kế hoạch cụ thể của tỉnh.

H.Đ