17:48, 12/04/2023

Hướng dẫn thực hiện nông thôn mới tại Diên Khánh

H.Đ

Ngày 12-4, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Diên Khánh. Hơn 50 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện, đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách NTM các xã ở Diên Khánh đã tham dự.

Các đại biểu tham gia tập huấn
Các đại biểu tham gia tập huấn

Tại đây, các đại biểu đã được các sở, ngành liên quan và cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, trao đổi các nội dung tổng quan về Bộ tiêu chí xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Khánh Hòa; tình hình triển khai Chương trình NTM tại Diên Khánh; hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao mà huyện Diên Khánh đang gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai liên quan đến các tiêu chí về: môi trường, thông tin truyền thông, tổ chức sản xuất…

Được biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn liên quan đến nội dung triển khai chương trình, kế hoạch NTM trên cơ sở đề nghị của các địa phương, nhất là đối với các nội dung đang gặp khó khăn, vướng mắc. Theo kế hoạch, huyện Diên Khánh phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2023 này.

H.Đ