12:04, 01/04/2023

Diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày

Sau hơn 10 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống cư dân nông thôn được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, văn minh, hiện đại hơn; .....

Sau hơn 10 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống cư dân nông thôn được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, văn minh, hiện đại hơn; chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được phát huy, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông sản, hàng hóa tập trung, chuyên canh; nhiều hàng hóa, nông sản được chứng nhận nhãn hiệu và chất lượng… Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 61/92 xã NTM, trong đó có 6 xã NTM nâng cao, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

 

Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình dưa lưới ở xã Sông Cầu -  xã thuộc huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình dưa lưới ở xã Sông Cầu - xã thuộc huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới.


Giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu có 5 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Nha Trang và Vạn Ninh, trong đó Diên Khánh đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 có 75 xã NTM, trong đó có 37 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu và không có xã dưới 15 tiêu chí.

 

Xã Vĩnh Phương của TP. Nha Trang  đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Xã Vĩnh Phương của TP. Nha Trang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

 

Quang cảnh xã nông thôn mới Diên Lạc, huyện Diên Khánh. Ảnh: M. Phương

Quang cảnh xã nông thôn mới Diên Lạc, huyện Diên Khánh. Ảnh: M. Phương


Công Định