10:03, 21/03/2023

Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới tại Cam Ranh

Sáng 21-3, Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 làm việc với UBND TP. Cam Ranh về tiến độ triển khai thực hiện chương trình năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Sáng 21-3, Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 làm việc với UBND TP. Cam Ranh về tiến độ triển khai thực hiện chương trình năm 2023 trên địa bàn thành phố.


Tại hội nghị, UBND thành phố đã kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề: Sớm triển khai đầu tư hồ chứa nước Sông Cạn (xã Cam Thịnh Tây); xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh và Cụm Công nghiệp Cam Thịnh Đông; hỗ trợ kêu gọi xã hội hóa để có kinh phí xóa 47 căn nhà tạm; hỗ trợ cho các trường trung cấp nghề tổ chức dạy nghề tại chỗ; quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho xã đảo Cam Bình; ưu tiên cấp kinh phí hỗ trợ đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn thành phố...


Đến nay, theo tiêu chuẩn Bộ tiêu chí nông thôn mới, TP. Cam Ranh có 1 xã đạt 18/19 tiêu chí, 1 xã đạt 17/19 tiêu chí, 2 xã đạt 15/19 tiêu chí, 1 xã đạt 12/19 tiêu chí, 1 xã đạt 11/19 tiêu chí. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2023 có 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Bình, Cam Lập), trong đó Cam Thịnh Đông và Cam Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Cam Phước Đông đạt 16/19 tiêu chí và xã Cam Thịnh Tây đạt 14/19 tiêu chí.


PHAN HƯƠNG