10:03, 16/03/2023

Tập trung hỗ trợ xã Ninh Tây hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

Ngày 15-3, đoàn công tác của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh do ông Lê Bá Ninh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa làm trưởng đoàn làm việc với UBND xã Ninh Tây và thị xã Ninh Hòa về việc xem xét khả năng đạt chuẩn nông thôn mới của xã Ninh Tây trong năm 2023.

Ngày 15-3, đoàn công tác của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh do ông Lê Bá Ninh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa làm trưởng đoàn làm việc với UBND xã Ninh Tây và thị xã Ninh Hòa về việc xem xét khả năng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của xã Ninh Tây trong năm 2023.


Đến nay, xã Ninh Tây mới đạt 5/19 tiêu chí NTM; các tiêu chí còn lại cần thống kê, rà soát hoặc đầu tư hạ tầng để đạt; nhu cầu vốn thực hiện trong năm 2023 gần 78 tỷ đồng. Xã Ninh Tây đề nghị thị xã Ninh Hòa xem xét hỗ trợ khoảng 5,5 tỷ đồng bổ sung cho xã thực hiện chương trình; các sở, ngành quan tâm hỗ trợ xã hoàn thiện các nội dung liên quan đến giáo dục, y tế, giao thông, nhà ở…


Tại buổi làm việc, ông Lê Bá Ninh đề nghị UBND xã Ninh Tây tập trung rà soát lại từng tiêu chí, từng chỉ tiêu, đưa ra phương án đầu tư phù hợp, lưu ý chỉ đầu tư đối với các công trình thực sự cần thiết, bám sát yêu cầu, đòi hỏi của bộ tiêu chí NTM. Ông cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, UBND thị xã quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với xã trong việc triển khai chương trình; quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để phấn đấu đưa Ninh Tây hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm nay.


H.Đ