00:55, 01/06/2023

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa:
Yêu cầu các xã tập trung hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới

Chiều 31-5, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao năm 2022. 

Năm 2022, toàn tỉnh có 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là: Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa), Diên Đồng (huyện Diên Khánh) và Vạn Long (huyện Vạn Ninh); 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Ninh Đông (Ninh Hòa), Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang), Diên Phước và Diên Lạc (Diên Khánh), Vạn Phú (Vạn Ninh). Đến nay, cả 8 xã đều chưa đạt đủ các tiêu chí theo quy định. Nguyên nhân chính là do bộ tiêu chí NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 được thông qua vào cuối năm 2022, các địa phương chưa đủ thời gian để hoàn thành. Ngoài ra, bộ tiêu chí hiện nay có các chỉ tiêu, tiêu chí yêu cầu cao hơn nhiều so với trước; nhiều chỉ tiêu mới, cần nhiều thời gian và đầu tư mới hoàn thành.

Sau khi lắng nghe ý kiến giải trình, tham mưu của các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Trần Hòa Nam yêu cầu các xã đăng ký đạt chuẩn tập trung hoàn thiện hồ sơ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm việc cụ thể với các xã để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở đó, cùng với các xã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các tiêu chí để Hội đồng xem xét. Đối với các tiêu chí không đủ điều kiện thực hiện, hoặc cần nhiều thời gian để hoàn thiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu tỉnh xem xét, có phương án giải quyết; hoàn tất việc rà soát các thủ tục cần thiết trước ngày 15-7 để Hội đồng tỉnh thẩm định, đánh giá.

H.Đ