Huyện ủy Vạn Ninh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021

Thứ Tư, 12/01/2022, 23:04 [GMT+7]

Huyện ủy Vạn Ninh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021

Ngày 12-1, Huyện ủy Vạn Ninh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; quán triệt Hướng dẫn số 02 ngày 9-12-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện một số nội dung Quy định số 22 ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh Bùi Văn Cường trao Kỷ niệm chương cho cá nhân.

Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh Bùi Văn Cường trao Kỷ niệm chương cho cá nhân.


Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 222 lượt tổ chức đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 100 lượt tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên… Năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động để nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm…


Dịp này, 1 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.


THANH HẢI

 

.

các thông tin tiện ích