Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022

Thứ Tư, 12/01/2022, 21:36 [GMT+7]

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022

Chiều 12-1, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành tham dự.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Năm 2021, cả nước đã dành 74.102 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ cho 741.930 người sử dụng lao động, hơn 43,77 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do dịch Covid-19; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho gần 1,9 triệu người; đưa khoảng 45.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52% so với năm 2020; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm còn 6,9%… Năm 2022, cả nước phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67-68%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%; đưa khoảng 90.000 người đi làm việc ở nước ngoài; tuyển sinh giao dục nghề nghiệp hơn 2 triệu người; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm còn 6,8%...

 

Riêng tại Khánh Hòa, năm 2021, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 339.665 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền hơn 541,9 tỷ đồng; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hơn 29.400 người; giảm được 1.323 hộ nghèo; vận động được 2 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng, sửa chữa 119 nhà tình nghĩa cho người có công…

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trước mắt toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung chăm lo Tết cho người các đối tượng và người dân; thời gian tới chủ động trong giải quyết hồ sơ về xác minh, mở rộng đối tượng người có công; huy động nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội; có chính sách quản lý chặt hơn người lao động đi làm việc ở nước ngoài; khẩn trương hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, nhất là trong quản lý đối tượng và chi hỗ trợ cho các đối tượng; nghiên cứu, xây dựng phương án thực hiện chương trình giảm nghèo…

 

V.G

 

 

.

các thông tin tiện ích