03:01, 12/01/2022

Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 12-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Sáng 12-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Năm 2022, toàn ngành Thanh tra phấn đấu giải quyết đạt trên 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; thực hiện tốt trên 90% các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc khiếu kiện lên trung ương; tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chương trình hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Ngành cũng sẽ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương và của 3 bộ đã triển khai thí điểm năm 2021.

 

TTCP.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Được biết, năm vừa qua, toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 179.000 tỷ đồng và gần 9.300 ha đất. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp gần 309.600 lượt người; tiếp nhận hơn 333.800 đơn; giải quyết hơn 19.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 80,4%...

 

T.M