11:01, 11/01/2022

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1-2022

Chiều 11-1, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1-2022. Tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Mạnh Dũng, Phạm Thị Xuân Trang và các vị trong Thường trực HĐND tỉnh.

Chiều 11-1, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1-2022. Tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Mạnh Dũng, Phạm Thị Xuân Trang và các vị trong Thường trực HĐND tỉnh.


Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất việc tổ chức hội thảo chuyên đề giữa HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện về “Giải pháp nâng cao chất lượng chất vấn - trả lời chất vấn”. Bên cạnh nội dung này, hội thảo sẽ có các báo cáo, tham luận để làm nổi bật thêm các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, đổi mới mô hình tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra… Liên quan đến nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến đối với chủ trương cho phép cải tạo đất kết hợp thu hồi khoáng sản (đất san lấp) phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát cụ thể 4 vị trí UBND tỉnh trình để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến theo thẩm quyền.


H.LĂNG