04:01, 12/01/2022

Bộ Nội vụ triển khai công tác năm 2022

Sáng 12-1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự.

Sáng 12-1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự.

 

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, thời gian tới, ngành Nội vụ cần đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời, tập trung cho đột phá chiến lược về thể chế; khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Phối hợp đẩy nhanh việc chuyển đổi số nhằm xây dựng Chính phủ số, Chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số…

 

Noi-vu.jpgQuang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Trong năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ đã tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ và phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lần đầu tiên, cả nước vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10% mà Bộ Chính trị đề ra. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cả nước đã giảm hàng ngàn đơn vị cấp phòng so với năm 2015. Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng, trong đó, Sở Nội vụ Khánh Hòa và 2 cá nhân thuộc sở được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

N.B