Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh

Thứ Tư, 08/07/2020, 12:37 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh

Sáng 8-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh. Ông Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cuộc họp.

 

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình. Ban nhận định, ảnh hưởng của dịch Covid-19, các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng… đã khiến cho tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt thấp. Ban đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp hiệu quả, thiết thực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm. Đối với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ban sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về điều chỉnh vốn một số dự án cụ thể.

 

Quang cảnh tại cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

 

Thẩm tra các nội dung liên quan đến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 (lần 2), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình. Đối với những ý kiến còn có sự khác biệt về hiệu quả, sự cần thiết đầu trong trong giai đoạn 2021-2025 của các dự án: Xây dựng tòa nhà Bảo tàng tỉnh; xây dựng mới Trường trung cấp nghề Diên Khánh; xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh, ban sẽ báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND tỉnh. Đối với báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, qua thảo luận, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung báo cáo.

 

HẢI LĂNG

 

 

.

các thông tin tiện ích