Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Cần nêu rõ hơn kết quả cải cách thủ tục hành chính

Thứ Tư, 08/07/2020, 23:03 [GMT+7]

Cần nêu rõ hơn kết quả cải cách thủ tục hành chính

Cần nêu rõ hơn kết quả cải cách thủ tục hành chính

 

Trong dự thảo Báo cáo chính trị, phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đánh giá tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 60%. Tuy nhiên, cần đánh giá thêm tỷ lệ phần trăm lao động qua đào tạo nghề có việc làm đúng ngành nghề được đào tạo. Qua đó, minh họa sinh động và rõ nét hơn chất lượng đào tạo của tỉnh trong các năm.


Tại mục 5 về phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, cần bổ sung kết quả cải cách thủ tục hành chính của tỉnh qua 5 năm thực hiện. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020 của Chính phủ; cùng với đó, bổ sung thêm nội dung lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh.


Đối với phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, một số nội dung cần được bổ sung thêm, gồm: Các giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, phòng, chống cháy rừng; quan tâm nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đặc biệt là tầm vóc, thể lực của thanh niên.


V.T

 

.

các thông tin tiện ích