07:07, 07/07/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Chiều 7-7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Ghi – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

Chiều 7-7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Ghi – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Đến ngày 30-6, 68/68 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đảng bộ đã xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội, trong đó có dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ; xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận.


Ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho đại hội của Đảng ủy Khối, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp thu, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đại hội. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị cần bố cục lại theo hướng cân đối giữa phần đánh giá kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm kỳ tới; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối trên các phương diện trong 5 năm qua. Trong phần phương hướng, cần dự báo được tình hình tác động giai đoạn tới, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Đảng ủy Khối cần nghiên cứu xây dựng chủ đề đại hội, cũng là tiêu đề báo cáo chính trị. Chương trình hành động cần nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, có phân kỳ, phân công trách nhiệm thực hiện. Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Đảng ủy Khối sớm hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và có văn bản báo cáo dự kiến thời gian tổ chức đại hội.


N.V