11:07, 06/07/2020

Nha Trang: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị thành phố nỗ lực triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. 

Kết quả tích cực


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp ủy, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị thành phố nỗ lực triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Nhờ các nguồn lực đầu tư và nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện chương trình, đến nay, 7/8 xã trên địa bàn thành phố đã được công nhận đạt chuẩn NTM; còn xã Vĩnh Thái, UBND tỉnh đã cho phép thành phố lập đề án phân loại đô thị loại 5 chuyển thành phường. Vì vậy, khả năng trong năm 2020, thành phố sẽ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo mục tiêu đề ra. Qua rà soát bộ tiêu chí NTM nâng cao đối với 6 xã đạt chuẩn (trừ xã Vĩnh Lương mới được công nhận năm 2019), có 3 xã đạt 10/12 tiêu chí gồm: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh; 3 xã đạt 9/12 tiêu chí gồm: Vĩnh Ngọc, Phước Đồng, Vĩnh Trung.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát. Thành phố đã chỉ đạo các xã và các ngành chuyên môn kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, đảm bảo hài hòa giữa phát triển NTM với phát triển đô thị, các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có; ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung và thực hiện quy hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, trong thời gian qua, thành phố đã huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM. Kết quả, đã đầu tư và đưa vào sử dụng 454 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1.002 tỷ đồng.


Chương trình xây dựng NTM đã góp phần nâng cao đời sống dân trí khu vực nông thôn; nâng cấp cơ sở hạ tầng; thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Diện mạo các xã vùng nông thôn hiện nay đã thay đổi nhanh theo hướng hiện đại, văn minh với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, nhất là hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng... Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế luôn tăng trưởng khá, nhiệm vụ về văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Đời sống vật chất, thu nhập bình quân của người dân 8 xã đạt hơn 39,3 triệu đồng/người/năm, cao hơn khoảng 10,3 triệu đồng so với trung bình khu vực nông thôn của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống tinh thần, tình hình dân trí được cải thiện rõ rệt, khoảng cách chênh lệch về mọi mặt giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp đáng kể.


Qua chương trình, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, có sự đổi mới, sáng tạo trong làm kinh tế, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Bình quân hàng năm có hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, tạo nên một phong trào rộng khắp, hiệu quả. Một số mô hình tiêu biểu, cho thu nhập 200 - 400 triệu đồng mỗi năm như: Mô hình trồng nấm, chăn nuôi ở xã Phước Đồng; trồng hoa lan ở xã Vĩnh Thạnh; trồng rau VietGAP ở xã Vĩnh Phương; nuôi gà công nghiệp ở xã Vĩnh Hiệp; trồng cây ăn quả ở xã Vĩnh Lương…

 

Nông dân xã Vĩnh Phương thu hoạch lúa.

Nông dân xã Vĩnh Phương thu hoạch lúa.

 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng


Xác định rõ xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, Thành ủy Nha Trang chỉ đạo các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng NTM sau đạt chuẩn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu phấn đấu 1 - 2 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thành phố đặt mục tiêu ngay trong năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 1/8 xã được công nhận xã NTM nâng cao (xã Vĩnh Phương). Trong những năm tới, thành phố phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 1,2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 88%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 100%.


Để thực hiện mục tiêu đề ra, thành phố tập trung vào các giải pháp tuyên truyền, trong đó thường xuyên thông tin, tuyên truyền để phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với xây dựng NTM”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp tục giữ vững các tiêu chí và hoàn thành xã NTM nâng cao.


Công Định