Nha Trang: Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thứ Tư, 08/07/2020, 22:16 [GMT+7]

Nha Trang: Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, TP. Nha Trang luôn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (giai đoạn 2015 - 2020) và đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Triển khai chặt chẽ, đồng bộ


TP. Nha Trang là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh với 10/27 xã, phường thuộc khu vực biên giới biển. Do đó, việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. UBND thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01 và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới biển, đảo đến toàn thể cán bộ chủ trì các ngành, các lực lượng, chính quyền các xã, phường và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, UBND thành phố ban hành kế hoạch về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, lực lượng, chính quyền các xã, phường biên giới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 01, làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã, các ban, ngành, đoàn thể xác định tốt nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện tại đơn vị mình và đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn, nhằm huy động mọi lực lượng tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra trên vịnh Nha Trang.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra trên vịnh Nha Trang.


Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên chỉ đạo các xã, phường khu vực biên giới biển phối hợp với các đơn vị biên phòng vận động các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia các tổ tàu thuyền an toàn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Từ đó, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngày càng nâng cao, góp phần chủ động đề phòng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả mọi vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới và địa bàn biên phòng.


Củng cố thế trận biên phòng toàn dân


Thời gian qua, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các đồn, hải đội biên phòng đóng trên địa bàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các tập thể và cá nhân tự nguyện ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 5 năm qua, các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức gần 1.700 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 12.000 lượt người.


Đến nay, UBND thành phố đã ra quyết định thành lập 12 tổ tàu thuyền an toàn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển; UBND các xã, phường khu vực biên giới biển đã thành lập 3 tổ bến bãi tự quản, 127 tổ an ninh tự quản. Từ khi thành lập đến nay, các loại hình tổ chức này đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ biên giới biển đảo được nâng lên, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia trên các vùng biển; thực sự là “tai, mắt” của cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng trong nắm tình hình trên biển.


Bên cạnh đó, các lực lượng quân đội, công an và biên phòng luôn duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu, phối hợp các địa phương xử lý tốt các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới biển, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại… Các lực lượng cũng luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua đã góp phần quan trọng ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.


THẾ ANH

.

các thông tin tiện ích