Dự kiến thu hơn 9,7 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Thứ Ba, 24/03/2020, 22:12 [GMT+7]

Dự kiến thu hơn 9,7 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24-3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để xem xét kế hoạch thu - chi của quỹ trong năm 2020.


Dự kiến, năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ thu tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 9,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,75 tỷ đồng thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, thu nội tỉnh hơn 7,75 tỷ đồng, thu lãi tiền ngân hàng 200 triệu đồng. Đối tượng thu chủ yếu là các cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất và cung cấp nước sạch và cơ sở sản xuất nước công nghiệp. Dự kiến, quỹ sẽ sử dụng 85% để chi cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, chi 10% chi phí quản lý, 5% trích lập quỹ dự phòng.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, ôngLê Hữu Hoàng cơ bản thống nhất với kế hoạch thu - chi của quỹ. Ông đề nghị, Hội đồng quản lý quỹ tiếp tục rà soát, báo cáo các đối tượng thu về UBND tỉnh trước ngày 15-4. Ông chỉ đạo chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản cho các hộ gia đình, cá nhân. Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khẩn trương báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của quỹ để UBND tỉnh xem xét; đồng thời phải thực hiện việc quyết toán thu - chi dịch vụ môi trường rừng trước ngày 31-3.


H.L

.

các thông tin tiện ích