Tỉnh đoàn: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ Ba, 24/03/2020, 22:12 [GMT+7]

Tỉnh đoàn: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Tỉnh đoàn vừa có công văn về việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.


Theo đó, Tỉnh đoàn đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 2 chuyên đề theo hướng dẫn đã ban hành; chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở các đối tượng, địa bàn khác nhau; việc học tập phải đi đôi với làm theo thông qua tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân; chủ động đăng tải và tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên các ấn phẩm như: video clip, infographic do Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn triển khai...


VĨNH THÀNH

.

các thông tin tiện ích