Viễn thông Khánh Hòa và Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa triển khai kế hoạch năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019, 13:49 [GMT+7]

Viễn thông Khánh Hòa và Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 9-1, Viễn thông Khánh Hòa và Trung tâm Kinh doanh VNPT – Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019.

 

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Năm 2018, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng 2 đơn vị: Viễn thông Khánh Hòa và Trung tâm Kinh doanh VNPT – Khánh Hòa đã có nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng hơn so với năm 2017. Cụ thể, doanh thu viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn tăng 5% so với năm trước; chênh lệch thu chi khối viễn thông thực hiện được 34,2 tỷ đồng, vượt 13,1% kế hoạch, tăng 20% (trong đó khối kinh doanh thực hiện được 58 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 7% so với năm trước) tỷ lệ thu cước đạt 97,72%; năng suất lao động bình quân tăng 5% so với năm 2017; thu nhập bình quân của người lao động tăng 5% so với năm 2017; nộp ngân sách địa phương 21,5 tỷ đồng…

 

Năm 2019, 2 đơn vị tiếp tục phấn đấu tổng doanh thu viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn phấn đấu thực hiện đạt 601 tỷ đồng (trong đó chênh lệch thu chi khối viễn thông phấn đấu đạt trên 34,2 tỷ đồng, khối kinh doanh hơn 62 tỷ đồng) tăng ít nhất 2% thị phần dịch vụ VinaPhone trên địa bàn; năng suất lao động tăng 10%, thu nhập bình quân tăng 5% so với năm 2018…

 

Dịp này, ông Đặng Minh Hải – Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa và ông Trương Thuần Phú – Trưởng phòng Tổng hợp Viễn thông Khánh Hòa đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

 

          BÍCH LA

 

.

các thông tin tiện ích