Tập huấn quân sự năm 2019

Thứ Ba, 08/01/2019, 23:10 [GMT+7]

Tập huấn quân sự năm 2019

Từ ngày 4 đến 8-1, tại Tiểu đoàn 460, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp tập huấn quân sự cho 120 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị.


Trong 5 ngày, học viên được bồi dưỡng nhận thức về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; hướng dẫn soạn thảo hệ thống văn kiện và tổ chức chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; bảo đảm hậu cần trong hành trú quân; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; nội dung, biện pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện đội ngũ chiến thuật …


Nội dung tập huấn là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị năm 2019 và những năm tiếp theo.


THẾ ANH


 

.

các thông tin tiện ích