Giảm hồ sơ trễ hạn

Thứ Hai, 07/01/2019, 23:51 [GMT+7]

Giảm hồ sơ trễ hạn

Qua giám sát của Thường trực HĐND TP. Nha Trang về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố cho thấy, từ năm 2016 đến 2018, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn.


Giảm cả về số lượng và tỷ lệ hồ sơ trễ hạn


Từ năm 2016 đến 2018, UBND thành phố, các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai công tác CCHC trên từng lĩnh vực cụ thể. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với việc triển khai các nhiệm vụ CCHC. Việc đánh giá đối với cán bộ, công chức có tham gia vào quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với những trường hợp còn thiếu sót, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn.

 

Bộ phận một cửa của UBND TP. Nha Trang.

Bộ phận một cửa của UBND TP. Nha Trang.


Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm hạn và đúng hạn ngày càng tăng; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm từ 9,44% năm 2016 (với 3.060 hồ sơ) xuống còn 0,84% tính đến tháng 8-2018 (với 466 hồ sơ). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành tại từng cơ quan, đơn vị.

Còn hạn chế


Theo ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND thành phố, qua giám sát cho thấy, lãnh đạo một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ việc xử lý, phê duyệt văn bản trên phần mềm E-office, vẫn còn tình trạng xử lý công việc trên văn bản giấy. Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị khi ký văn bản phải ký đồng thời văn bản điện tử (dùng chứng thư số cá nhân) và bản giấy để lưu trữ hồ sơ giấy, gây mất nhiều thời gian khi xử lý công việc. Phần mềm quản lý văn bản E-office còn chậm, thường xuyên bị mất kết nối trong quá trình tác nghiệp và phải đăng nhập lại, gây mất thời gian khi xử lý công việc trên phần mềm. Phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới được triển khai còn nhiều bất cập dẫn đến một số cơ quan phải nhập 2 phần mềm cũ và mới gây mất thời gian.


Hiện nay, khối lượng công việc của UBND thành phố ngày càng tăng. Tuy nhiên, số lượng biên chế công chức lại giảm xuống (năm 2018, UBND thành phố được giao 129 biên chế công chức, giảm 4 chỉ tiêu so với năm 2014) và cắt bớt chỉ tiêu hợp đồng làm công tác chuyên môn do thực hiện tinh giản biên chế. Vì thế, dẫn đến quá tải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong một số lĩnh vực như: quản lý đất đai, tài nguyên, lao động - thương binh và xã hội, xây dựng, tư pháp… Một số cán bộ, công chức xã, phường chưa nắm vững thao tác sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Do khối lượng công việc nhiều nên trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm này còn xảy ra tình trạng xử lý hồ sơ điện tử không khớp với hồ sơ giấy, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn nhưng vẫn bị trễ hạn trên phần mềm; hồ sơ đất đai chuyển mạng nhưng không scan hồ sơ kèm theo. Thông báo xin lỗi và hẹn lại kết quả khi hồ sơ trễ hẹn vẫn chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ, nhất là trong lĩnh vực đất đai nên vẫn còn trường hợp khách hàng chưa hài lòng và gửi phản ánh, kiến nghị.


Kiến nghị nhiều nội dung

 

Từ năm 2016 đến tháng 8-2018, thành phố tiếp nhận, giải quyết 152.445 hồ sơ, trong đó tiếp nhận, giải quyết 10.749 hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

Từ thực tế giám sát, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến đối với những TTHC mà đối tượng thực hiện là tổ chức hoặc doanh nghiệp, còn các thủ tục khác chỉ khuyến khích công dân nộp hồ sơ  trực tuyến và không đưa vào chỉ tiêu thi đua vì nhu cầu của người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 rất ít, trong khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến hàng năm và tính điểm thi đua đã gây áp lực quá lớn cho cán bộ, công chức khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC (năm 2018, thành phố được giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 30%). Tại tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp xã được ban hành theo Quyết định số 2392 ngày 25-12-2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định UBND cấp xã phải thiết lập trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, trình độ cán bộ, công chức cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành nên việc thiết lập trang thông tin điện tử cấp xã hiện nay chưa phù hợp. Vì vậy, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh lại tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp xã hoặc quy định lộ trình thực hiện để đảm bảo việc thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử cấp xã được hiệu quả, đồng bộ.


Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, nhất là việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; tiếp tục theo dõi, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới để kịp thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa hoàn thiện các chức năng của phần mềm; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho công tác CCHC. Bên cạnh đó, rà soát lại biên chế và hợp đồng các cơ quan chuyên môn để sắp xếp, bố trí cho phù hợp; nâng cao trách nhiệm tham mưu của trưởng, phó phòng chuyên môn; nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua đảm bảo công bằng cho các cơ quan trong việc tham gia thực hiện các chỉ tiêu về công tác CCHC. Đối với các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường khi nhận hồ sơ phải kiểm tra kỹ để hướng dẫn tổ chức, công dân điền đầy đủ thông tin và bổ sung đầy đủ các giấy tờ cần thiết trong 1 lần nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ, chỉ được yêu cầu bổ sung hồ sơ trong 1 lần; phải giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định, nếu trễ hạn, phải ban hành thông báo xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng quy định…


NAM DU

 

.

các thông tin tiện ích