Kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu

Thứ Năm, 06/12/2018, 23:04 [GMT+7]

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu

Chiều 6-12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tổng cộng có 28 người được lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 48 phiếu/49 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 90,56%; người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường với 8 phiếu/48 phiếu hợp lệ, đạt 15,09%. Ông Thái cũng là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 19/48 phiếu hợp lệ, chiếm 35,84%.


HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả này sẽ giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.
 

Cụ thể, kết quả số phiếu tín nhiệm từng loại đối với mỗi chức danh như sau:


Tổng số đại biểu HĐND tỉnh: 53


Số đại biểu HĐND tỉnh có mặt: 50

 

 

Danh sách những người không phải lấy phiếu tín nhiệm (do chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục 9 tháng hoặc HĐND tỉnh đã miễn nhiệm vì chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ).


1. Nguyễn Thị Lan Phương
- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh


2. Nguyễn Duy Bắc
- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh


3. Lê Thu Hải
- Giám đốc Sở Công Thương


4. Ông Nguyễn Văn Dần
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải


5. Lê Hữu Hoàng
- Nguyên Giám đốc Sở Tài chính


6. Nguyễn Quốc Trâm
- Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ


7. Ông Lê Tuấn Tứ
- Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

.

các thông tin tiện ích