Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thứ Năm, 06/12/2018, 23:12 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 6-12, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đầu cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp huyện, ngành tham dự.


Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã truyền đạt những nội dung về Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trao thi đua yêu nước trong tình hình mới; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; xây dựng tài chính công đoàn; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của công đoàn…


V.G

 

.

các thông tin tiện ích