Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Thứ Tư, 29/11/2017, 14:19 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Ngày 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có các ông: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, đảng Trung ương…
 
Tại Khánh Hòa, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các vị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị cán bộ chủ chốt của tỉnh; các vị cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang; các báo cáo viên Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp huyện và tương đương… dự hội nghị.  

 

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn
 
Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 4 NQ thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà NQ Đại hội XII của Đảng đề ra. Ông yêu cầu các cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành học tập, quán triệt NQ một cách nghiêm túc, trách nhiệm; nắm thật chắc nội dung cơ bản các NQ, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Trên cơ sở đó, các tập thể, cá nhân từ vị trí trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa NQ vào cuộc sống; phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà NQ đề cập…
 
Sau phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt NQ số 18 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ quán triệt NQ số 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 30-11, đại biểu tiếp tục nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt NQ số 20 “về tăng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; NQ số 21 “về công tác dân số trong tình hình mới”. 

 

Ông Phạm Minh Chính giới thiệu Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ông Phạm Minh Chính giới thiệu Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
• Ngày 24-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
 
Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên toàn tỉnh phải tham gia học tập, quán triệt NQ với nội dung, hình thức phù hợp theo từng đối tượng; sau học tập, quán triệt phải viết thu hoạch cá nhân (trừ đảng viên hưu trí). 
 
Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 1 lớp cùng tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc; cấp huyện và tương đương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt trong 1,5 ngày, hoàn thành trong tháng 12-2017; cấp cơ sở tổ chức hội học tập, quán triệt trong 1 ngày, hoàn thành trước ngày 30-1-2018. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên triển khai học tập, quán triệt NQ, gắn với kế hoạch của tỉnh. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung NQ (ít nhất 1 lần), hoàn thành trong quý I - 2018. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau khi tổ chức học tập, quán triệt NQ, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hoặc kế hoạch hành động dựa trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của NQ liên quan trực tiếp đến địa phương, đơn vị; đồng thời, bám sát đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị sớm đưa NQ vào cuộc sống. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch (hoặc chương trình hành động) của Tỉnh ủy thực hiện các NQ số 19, số 20 và số 21; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng đề án (hoặc kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 18. 
 
K.N - N.D
 
.

các thông tin tiện ích