Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở

Thứ Ba, 28/11/2017, 23:56 [GMT+7]

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở

Ngày 28-11, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở. Lớp học có 28 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo hoặc được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương.

 

Trong vòng 3 tuần, các học viên sẽ trải qua 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trong đó có 2 báo cáo mang tính chuyên ngành. Khóa học nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở. Việc hoàn thành khóa học cũng là điều kiện để các cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, được bổ nhiệm tại các vị trí chủ chốt của cơ quan.


V.A


 

.

các thông tin tiện ích