Trường Quân sự tỉnh Khánh Hòa:

Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ Ba, 28/11/2017, 23:51 [GMT+7]

Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Ngày 28-11, Trường Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Đại tá Trần Thân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự.


5 năm qua, Trường Quân sự tỉnh đã triển khai công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng thường xuyên liên tục, phát huy được hiệu quả, thúc đẩy nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiều chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2012 đến nay, trường đã tổ chức 6 lớp tập huấn quân sự cho 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; 22 lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức với tổng quân số 2.980; 6 lớp đào tạo sĩ quan dự bị với tổng quân số 599; 17 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 với tổng quân số 1.174... Kết quả kiểm tra, 100% các lớp tập huấn đạt chất lượng, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 75 - 86%.


Giai đoạn 2017 - 2022, trường tập trung phong trào thi đua vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện…


Dịp này, nhà trường tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.


THẾ ANH

.

các thông tin tiện ích