Sở Tư pháp: Quý I, hoàn thành gần 99% nhiệm vụ được giao trên phần mềm nhắc việc

Chủ Nhật, 03/04/2022, 17:52 [GMT+7]

Sở Tư pháp: Quý I, hoàn thành gần 99% nhiệm vụ được giao trên phần mềm nhắc việc

Quý I, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã thực hiện 76 nhiệm vụ được giao trên phần mềm nhắc việc, chỉ có 1 nhiệm vụ trễ hạn. Tỷ lệ đúng hạn đạt 98,7%.


Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều văn bản, trong đó có quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2021; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022; Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021-2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã thực hiện đánh giá công chức trực tiếp tham gia thủ tục hành chính tháng 1, tháng 2 và tiếp tục đánh giá tháng 3 vào đầu quý II…


Tuy nhiên, kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tư pháp còn chưa cao. Quý I, sở tiếp nhận, giải quyết thành công 666 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong tổng số 2.257 hồ sơ phát sinh, chiếm 29,5%; có 146 hồ sơ thanh toán trực tuyến, chuyển khoản không dùng tiền mặt, chiếm 6,47%; 792 hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, đạt 35%. Được biết, từ đầu năm đến nay, sở đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ, số lượng nộp trực tiếp tăng cao, trong khi công chức bộ phận Một cửa chỉ có 1 người.


N.V


 

.

các thông tin tiện ích