VIDEO: Cần sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt ở xã Sông Cầu, Khánh Vĩnh
VĨNH THÀNH - GIA TUỆ 18:51, 12/05/2024