10:03, 25/03/2022

Cam Lâm: Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Chiều 24-3, UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Chiều 24-3, UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, triển khai chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch CCHC năm 2022.


Năm 2021, UBND huyện Cam Lâm đã chỉ đạo hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch CCHC đề ra. Điểm nổi bật là tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3, 4 được tiếp nhận tại UBND cấp huyện vượt 13,3% chỉ tiêu được giao và tại UBND các xã, thị trấn vượt 13,5% chỉ tiêu giao; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn được cải thiện rõ rệt. Chỉ số CCHC huyện năm 2021 đạt 84,08% (tăng 7,62% so với năm 2020). Toàn huyện có 12 đơn vị xếp hạng tốt về CCHC, 18 đơn vị xếp hạng khá, 1 đơn vị xếp hạng trung bình, không có đơn vị xếp hạng yếu.


Năm 2022, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch CCHC năm 2022; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh giải quyết TTHC đúng thời gian, trình tự thủ tục quy định, không để trễ hạn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...


Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.


HOA LINH