11:03, 17/03/2022

Vạn Ninh: Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2022

Chiều 17-3, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

 

Chiều 17-3, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.


Theo đó, năm 2022, huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính như: tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu giảm hồ sơ trễ hạn xuống dưới 3%, nhất là đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đạt trên 83%; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước, tích hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp cận khai thác và sử dụng dịch vụ công để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử…


Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Thanh Hải