11:03, 23/03/2022

Cam Ranh: Dẫn đầu khối huyện về cải cách hành chính

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của UBND TP. Cam Ranh đạt 89,47%, xếp loại tốt, đứng đầu khối huyện. Năm 2022, thành phố tiếp tục động viên cán bộ, công chức có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND TP. Cam Ranh đạt 89,47%, xếp loại tốt, đứng đầu khối huyện. Năm 2022, thành phố tiếp tục động viên cán bộ, công chức có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân.


Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn thấp


Năm 2021, thành phố đã chỉ đạo rà soát, cập nhật các TTHC mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để niêm yết công khai, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cách thức niêm yết TTHC, thông tin đường dây nóng và niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức với các hình thức bắt buộc. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều thực hiện niêm yết công khai TTHC, thông tin đường dây nóng; địa chỉ, nội dung hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đúng quy định. Các TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trang thông tin điện tử xã, phường.

 

Người dân lấy số tự động để nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND TP. Cam Ranh. Ảnh: Khánh Vĩnh
Người dân lấy số tự động để nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND TP. Cam Ranh. Ảnh: Khánh Vĩnh


Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Cam Ranh, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác CCHC của thành phố trong năm 2021 đã đạt được những kết quả khả quan. Trong năm, UBND TP. Cam Ranh tiếp nhận 4.189 hồ sơ, đã giải quyết 3.820 hồ sơ; trong đó 3.277 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 27 hồ sơ đúng hạn, 516 hồ sơ quá hạn. Trong số hồ sơ trễ hạn, có 515 hồ sơ lĩnh vực đất đai. Qua kiểm tra, có 153 hồ sơ trên thực tế đã trả kết quả cho công dân từ trước năm 2021 nhưng phần mềm chưa kết thúc được, phải nhờ Trung tâm Công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, xử lý kết thúc số hồ sơ này trong năm 2021. Còn lại 363 hồ sơ trễ hạn do lỗi chủ quan của các cơ quan, đơn vị phối hợp trong giải quyết hồ sơ liên thông. Năm qua, TP. Cam Ranh chỉ giải quyết trễ hạn 65/3.820 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,7%.


Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền người dân làm thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 để giảm thời gian đi lại giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí và góp phần cùng chính quyền thành phố phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Chính vì vậy, năm 2021, thành phố đã hoàn thành 44/44 nhiệm vụ của kế hoạch CCHC, đạt 100%; hầu hết các nhiệm vụ triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Với kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ sớm hạn và đúng hạn cao, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến khả quan và sự hài lòng của người dân được cải thiện, năm 2021, chỉ số CCHC của UBND TP. Cam Ranh đạt 89,47%, xếp loại tốt, đứng thứ nhất trong 9 đơn vị khối huyện.


Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ


Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, năm 2022, UBND thành phố đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức. Ngoài ra, phải phân công cán bộ, công chức quan tâm hỗ trợ người dân viết hồ sơ, hướng dẫn người dân khi đến nộp hồ sơ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh.


Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC. Qua đó, nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân, phấn đấu vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. “Thành phố sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc giải quyết TTHC; đồng thời kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, công chức có cách làm hay, mang lại hiệu quả trong giải quyết TTHC”, ông Thạch nói.


NHẬT THANH