Thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính

Thứ Năm, 19/04/2018, 23:05 [GMT+7]

Thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp thực hiện.


Theo đó, bên cạnh việc tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh năm 2018 để kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ đầu năm nay đến thời điểm báo cáo, kiểm tra. Đối với các cơ quan đầu mối tham mưu CCHC, đoàn sẽ kiểm tra thêm việc tham mưu thực hiện kế hoạch CCHC tỉnh năm 2018 và kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tại các địa phương, đoàn kiểm tra việc triển khai các giải pháp đối với cấp xã để nâng cao chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) của tỉnh; kết quả khoán chi hành chính ở cấp xã; việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Dự kiến, trong tháng 4 và tháng 7, đoàn sẽ kiểm tra toàn diện công tác CCHC và kiểm tra chuyên đề theo lịch báo trước tại ít nhất 19 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra không báo trước tại một số đơn vị, đặc biệt những nơi bị phản ánh gây phiền hà. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…


Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng thực hiện thanh tra công vụ theo thẩm quyền. 

 
N.V

 

.

các thông tin tiện ích