01:04, 13/04/2018

TP. Nha Trang: Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đạt 99,54%

Ngày 13-4, UBND TP. Nha Trang tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Ngày 13-4, UBND TP. Nha Trang tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

 

Năm 2017, thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office đến tất cả các đơn vị sự nghiệp, cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể và các cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn thành phố; triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Bênh cạnh đó tiếp nhận 65.429 hồ sơ và giải quyết đạt 99,54% (trong đó sớm hạn chiếm 81,44%, đúng hạn chiếm 11,69% và trễ hạn chiếm 6,87%, hồ sơ trễ hạn chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai). Riêng việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 đã tiếp nhận và giải quyết 1.256 hồ sơ, chỉ đạt 71,1 chỉ tiêu tỉnh giao…

 

Lãnh đạo thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân
Lãnh đạo thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân

 

Năm 2018, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4; đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số hài lòng của UBND thành phố và thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp giáo dục và các trạm y tế; thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong các lĩnh vực môi trường, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, công thương, tư pháp giảm xuống dưới 3%…

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác cải cách hành chính.

M.T