Phấn đấu nâng hạng

Thứ Năm, 12/04/2018, 04:20 [GMT+7]

Phấn đấu nâng hạng

Sau 2 năm liên tiếp xếp hạng trung bình về kết quả cải cách hành chính (CCHC), UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã ban hành nhiều kế hoạch cũng như các giải pháp nhằm quyết tâm nâng hạng trong năm nay.


Nhiều vướng mắc, tồn tại


Năm 2017, Khánh Sơn đạt điểm tối đa về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến qua mạng Internet. Số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 ở 2 cấp huyện và xã đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện cũng là một trong những địa phương, đơn vị đạt điểm tối đa về ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, huyện lại bị trừ điểm ở nhiều tiêu chí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng điểm. Đó là lĩnh vực cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tỷ lệ UBND cấp xã có 100% hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn còn thấp.

 

Năm 2017, UBND huyện trễ hạn 45/1.300 hồ sơ, bằng 3,44%; cấp xã trễ hạn 262/9.800 hồ sơ, bằng 2,67%. Riêng lĩnh vực đất đai, trong 3 năm (2015 - 2017), trễ hạn hơn 140/1.300 hồ sơ. Tuy tỷ lệ giải quyết trễ hạn giảm dần, nhưng đến năm 2017 vẫn còn 5,1%, trong đó phần lớn là do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Ông Nguyễn Hữu Đức - Giám đốc Chi nhánh lý giải, một phần do nhân viên quên bấm nút kết thúc trên phần mềm một cửa sau khi hồ sơ giấy đã xong hoặc không bấm nút chờ bổ sung khi người dân chậm nộp nghĩa vụ tài chính. Mặt khác, do lỗi phần mềm, sự cố, chưa tích hợp được dữ liệu phần mềm một cửa điện tử với phần mềm của ngành Tài nguyên - Môi trường và cơ quan thuế...; nhiều người dân chưa quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc khó khăn nên chưa nộp tiền kịp thời hoặc không làm nghĩa vụ tài chính, trong khi chi nhánh phải tự chủ về thực hiện tài chính giai đoạn 2017 - 2019. Để khắc phục trễ hạn, cùng với nỗ lực kiểm soát lỗi chủ quan, chi nhánh mong được tích hợp thông tin dữ liệu giữa các phần mềm chuyên dụng và hỗ trợ kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Người dân làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Khánh Sơn.

Người dân làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Khánh Sơn.

 

Từng bước khắc phục


Ông Phan Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, ngay từ đầu năm 2018, huyện đã ban hành nhiều kế hoạch về CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát TTHC; kiểm tra CCHC; tuyên truyền CCHC... Các xã, thị trấn cụ thể hóa những kế hoạch này vào kế hoạch CCHC của mình. Các cơ quan hành chính cũng tăng cường phối hợp trong giải quyết TTHC, không để tồn đọng hồ sơ. Đồng thời, huyện chú trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên giám sát tinh thần, thái độ tiếp công dân của công chức; tăng cường kiểm tra, kiểm soát TTHC, thông tin, báo cáo định kỳ.

 

Năm 2018, huyện phấn đấu đưa 60% TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến mức độ 3; tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 tối thiểu 30% hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thuế, lao động - thương binh và xã hội dưới 5%; chỉ độ hài lòng đạt tối thiểu 78%...

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và tổ giúp việc họp để chấn chỉnh những tồn tại. Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng tổ cập nhật cơ sở dữ liệu trên địa bàn huyện hoàn thiện bộ phần mềm Một cửa điện tử theo đúng hướng dẫn. Huyện cũng xây dựng, triển khai hệ thống tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật; số hóa cơ sở dữ liệu, dữ liệu quản lý; tiếp tục hướng dẫn, cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện phần mềm nhắc việc đồng bộ với nâng cấp phần mềm E-Office và duy trì hệ thống tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu. Tất cả văn bản hành chính trong danh mục quy định đều được gửi, nhận, xử lý dưới dạng điện tử, không kèm văn bản giấy.


Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát bộ phận một cửa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 2 cấp được kiện toàn. Đa số xã, thị trấn đã mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, ghi chép thông tin, phiếu hẹn hồ sơ. Cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3 cũng được hướng dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Nhờ đó, hết quý I, UBND huyện đã giải quyết 168 hồ sơ, chiếm 82,76%, đều đúng và sớm hạn; 100% hồ sơ trực tuyến mức độ 3 được giải quyết sớm hạn. Các  xã, thị trấn giải quyết 1.452 hồ sơ, chiếm 99,59%, trong đó chỉ có 2 hồ sơ trễ hạn. “Huyện phấn đấu hết năm nay sẽ đạt loại khá trở lên về kết quả CCHC”, ông Phan Văn Sửu nói.


NGUYỄN VŨ


 

.

các thông tin tiện ích