11:03, 19/03/2018

Sở Xây dựng phải nâng kết quả xếp hạng

Năm 2017, Sở Xây dựng bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính (CCHC), đứng cuối cùng trong 21 sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu sở phải thực hiện nhiều biện pháp để nâng kết quả xếp hạng CCHC trong năm 2018.

 

Năm 2017, Sở Xây dựng bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính (CCHC), đứng cuối cùng trong 21 sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu sở phải thực hiện nhiều biện pháp để nâng kết quả xếp hạng CCHC trong năm 2018.


Kết quả cải cách hành chính thấp


Năm 2017, Sở Xây dựng vừa giảm chỉ số vừa tụt hạng về CCHC. Cụ thể, chỉ số CCHC của sở năm 2017 đạt 61,31%, thấp nhất trong 44 cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, xếp hạng; là đơn vị sụt giảm chỉ số CCHC nhiều nhất (giảm tới 17,98% so với năm 2016), tụt từ hạng khá (năm 2016 và 2015) xuống trung bình.

 

Lý giải nguyên nhân dẫn tới kết quả trên, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, do khối lượng công việc UBND tỉnh giao cho sở rất lớn nên cán bộ, công chức của sở phải tập trung giải quyết công việc chuyên môn, ảnh hưởng đến thao tác xử lý chuyển việc trên phần mềm một cửa, dẫn đến một số hồ sơ điện tử chưa trùng khớp với kết quả giải quyết hồ sơ giấy. Việc công bố và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) chưa thực hiện đúng dẫn đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 chưa chính xác, thiếu kiểm soát. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của sở chưa cập nhật kịp thời các thông tin liên quan của ngành, cũng như các văn bản hướng dẫn, quy định mới. Sở cũng chưa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nào trực tuyến mức độ 3.


Để chứng minh cho khối lượng công việc lớn của sở, ông Dẽ cho biết, mới đến ngày 13-3-2018, nhưng đã có 2.979 văn bản đến sở, trung bình mỗi chuyên viên phải xử lý 2,4 văn bản/ngày; có 435 giấy mời họp, trung bình mỗi ngày họp 9,8 cuộc. Điều này cho thấy số lượng văn bản mà Sở Xây dựng phải xử lý thường xuyên rất lớn; chưa kể việc tham gia các cuộc họp, khảo sát, kiểm tra thực tế do các cơ quan khác mời đã ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng công việc được giao cũng như kết quả CCHC của sở năm 2017.

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng.

 

Phải công khai, minh bạch thông tin

 

Năm 2017, Sở Xây dựng tiếp nhận 457 hồ sơ, đã giải quyết 423 hồ sơ (đạt 92,56%), trong đó có 288 hồ sơ đúng hạn, 129 hồ sơ trước hạn, 6 hồ sơ quá hạn. Sở cũng gửi 5.245 văn bản đi (tăng 18,5% so với năm 2016), nhận 15.866 văn bản đến (tăng 24% so với năm 2016), có 1.958 giấy mời họp (tăng 61% so với năm 2016).

Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng mới đây, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi về vấn đề công khai, minh bạch thông tin của sở như: việc công khai, minh bạch các TTHC đến đâu? Các quy hoạch đã được phê duyệt hay các dự án bất động sản đủ điều kiện bán, chưa đủ điều kiện bán, đang thế chấp ngân hàng có được công khai trên trang thông tin điện tử của sở? Ông thẳng thắn chỉ ra: “Tôi nghe than phiền nhiều nhất là vấn đề thẩm định quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng. Nếu sở làm hồ sơ kịp thời, đúng hết mà vẫn bị than phiền, đánh giá thấp thì phải xem lại thái độ làm việc”. Ông chỉ đạo, năm 2018, Sở Xây dựng phải nghiên cứu phân công công việc, điều tiết nhân sự hợp lý giữa các phòng. Bên cạnh đó, phải thống nhất lại công tác phối hợp giữa các sở, giảm thời gian họp. Đặc biệt, lãnh đạo sở phải tích cực chấn chỉnh thái độ, đạo đức của cán bộ, công chức trong công tác chuyên môn.


Để cải thiện kết quả xếp hạng CCHC năm 2018, ông Dẽ cho biết, sở sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp 2 lần/năm. Ngoài việc lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến của doanh nghiệp đối với lĩnh vực xây dựng, sở sẽ lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách và các quy định về trình tự giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của sở, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu nhà ở và cấp giấy phép xây dựng…


Hiện nay, Sở Xây dựng đã xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gửi Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành. Trên cơ sở đó, sở sẽ cải tiến, sửa đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho phù hợp, đảm bảo giải quyết TTHC đúng thời gian, nâng cao chất lượng, tăng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, văn bản điện tử. Đặc biệt, sẽ thực hiện mục tiêu 100% văn bản gửi, nhận, xử lý đều được chụp, quét, kẹp file nhập sổ quản lý văn bản đúng quy định.  


VĂN KỲ