Ngành Tư pháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ Nhật, 18/03/2018, 22:58 [GMT+7]

Ngành Tư pháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngành Tư pháp đang tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, từng bước số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch bằng giấy hiện lưu trữ tại địa phương để cập nhật vào hệ thống.


Đặc biệt, ngành đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó phấn đấu tối thiểu 40% hồ sơ lý lịch tư pháp được giải quyết trực tuyến mức độ 3. Đồng thời, ngành cũng đẩy mạnh xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin cấp phiếu lý lịch tư pháp; tiếp tục phối hợp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.


Trong tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngành chú trọng việc thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách; tính khả thi và quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục tích cực phối hợp triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương…


N.V
 

.

các thông tin tiện ích