10:03, 16/03/2018

Phải nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính

Ngày 16-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính  năm 2017 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 16-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2017, sở tiếp nhận 457 hồ sơ, đã giải quyết 423 hồ sơ (đạt 92,56%), trong đó có 288 hồ sơ đúng hạn, 129 hồ sơ trước hạn, 6 hồ sơ quá hạn. Năm qua, Sở Xây dựng xếp hạng trung bình về CCHC; nguyên nhân là do khối lượng công việc lớn, việc công bố thủ tục hành chính chưa đúng thời gian quy định, trang thông tin của sở chưa cập nhật, chưa minh bạch các quy hoạch…


Ông Lê Đức Vinh yêu cầu trong năm 2018, Sở Xây dựng phải nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC của đơn vị. Sở phải kiện toàn lại các phòng và đơn vị trực thuộc, xác định nhiệm vụ cụ thể để phân công cho hợp lý và khoa học; công khai, minh bạch thông tin; Ban giám đốc phải thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát các bộ phận chuyên môn để kịp thời chỉ đạo; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính theo hướng lồng ghép các hồ sơ nộp để đơn giản hóa thủ tục, không yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp nhiều giấy tờ cùng loại ở các hồ sơ khác nhau.


VĂN KỲ