08:04, 12/04/2018

Giám sát cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Nha Trang

Chiều 12-4, ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ 2 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Chiều 12-4, ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng tổ 2 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh tại TP. Nha Trang.


Theo báo cáo, số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố rất lớn, nhất là những năm gần đây. Năm 2017, thành phố tiếp nhận 48.822 hồ sơ, tăng hơn 2 lần so với năm 2015 nhưng tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm mạnh từ 41,48% xuống còn 8,86%. Từ năm 2015 - 2017, UBND thành phố tiếp nhận 162 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến việc thu hồi đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đến nay, UBND thành phố đã giải quyết 155/162 đơn khiếu nại (đạt 95,67%), đang giải quyết 7 đơn trong hạn; đã giải quyết 2/2 đơn tố cáo (đạt 100%).


Thay mặt đoàn giám sát, ông Phan Thông ghi nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của thành phố; đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu để có những kiến nghị cụ thể với UBND tỉnh, các ngành. Ông cũng đề nghị TP. Nha Trang khắc phục những hạn chế để việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đạt kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, thông tin chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân.


K.NINH