Nha Trang: Nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ

Thứ Năm, 19/04/2018, 23:04 [GMT+7]

Nha Trang: Nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ

Thời gian qua, do lượng hồ sơ nhiều, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn cao nên chính quyền TP. Nha Trang đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.


Kéo giảm hồ sơ trễ hẹn


Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong những tháng đầu năm 2017 rất cao, hơn 10%. Do đó, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp và đề ra giải pháp khắc phục. Đó là yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện nghiêm quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bên cạnh đó, thành phố đã hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chi tiết giải quyết thủ tục đăng ký chuyển nhượng mục đích sử dụng đất liên thông; chỉ đạo các đơn vị giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống dưới 10%. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của công dân; xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn phải chịu trách nhiệm đối với các hồ sơ trễ hẹn do mình phụ trách; tăng cường hướng dẫn, khuyến khích công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4…

 

Hàng ngày, người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang rất đông.

Hàng ngày, người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang rất đông.


Vì vậy, đến cuối năm, trong tổng số hồ sơ tiếp nhận là 65.429 hồ sơ đã giải quyết đạt 99,54%, kéo giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống còn 6,87%. Tuy nhiên, số hồ sơ trễ hẹn ở lĩnh vực đất đai vẫn chiếm đến 90,6%/tổng số hồ sơ trễ hẹn. Một trong những nguyên nhân trễ hẹn là hồ sơ về đất đai trong năm tăng đột biến. Trong số hồ sơ thuộc 13 lĩnh vực thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa thì có đến 75% hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, trong đó hồ sơ về chuyển nhượng, cấp mới đất đai chiếm khoảng 30%. Hồ sơ tăng nhưng nhân sự còn hạn chế nên dẫn đến giải quyết hồ sơ chậm. Riêng việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 đã giải quyết được 1.256 hồ sơ, tăng mạnh so với năm 2016, đa số đều được giải quyết đúng và sớm hạn. Tuy nhiên, số lượng chỉ đạt 71,1% chỉ tiêu tỉnh giao.


Đẩy mạnh triển khai ứng dụng trực tuyến


Năm 2018, trọng tâm công tác CCHC trên địa bàn thành phố là tập trung thực hiện quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh triển khai các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân đúng hạn và sớm hạn; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố, các xã, phường và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 và 4, trong đó có tối thiểu 40% hồ sơ được giải quyết ở mức độ 3 và 15% hồ sơ giải quyết ở mức độ 4; phấn đấu hạ thấp tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống dưới 3%; nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố, UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 78%; cải thiện chỉ số CCHC năm 2018 so với năm 2017...


Ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, qua kết quả điều tra khảo sát cho thấy có nhiều nơi người dân còn phàn nàn về thái độ làm việc của công chức, vì vậy trong thời gian tới, cán bộ, công chức phải tự chỉnh đốn tác phong làm việc, phải ý thức trong việc chào hỏi, giữ thái độ vui vẻ trong quá trình giải quyết hồ sơ cho dân. Đặc biệt, khi hồ sơ trễ hẹn, cán bộ, công chức phải giải thích lý do và có lời xin lỗi rõ ràng. Bên cạnh đó, các phòng chức năng phải đôn đốc, sắp xếp lại cán bộ, công chức có năng lực để làm công tác CCHC. Trong quá trình giải quyết hồ sơ phải phân tích cụ thể nguyên nhân chậm trễ hồ sơ ở khâu nào để chỉnh đốn. Trước đây, mỗi ngày, Nha Trang nhận trung bình khoảng 200 hồ sơ. Quý I/2018, do tình hình giao dịch đất đai rất “nóng” nên có ngày bộ phận một cửa nhận 300 đến hơn 400 hồ sơ, thu thuế tăng đột biến. Chính vì vậy, sự phục vụ của công chức cũng chưa thật chu đáo.


Thành phố đang xem xét mặt tốt và mặt chưa tốt để đưa ra các giải pháp phù hợp về tăng thời gian, tăng người phục vụ, áp dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết hồ sơ cho dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC cũng phải chú trọng để người dân nắm rõ quy trình làm hồ sơ, thủ tục; cán bộ, công chức tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân đăng ký giải quyết hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 và 4 để góp phần giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.


LƯU KHÁNH

 

.

các thông tin tiện ích