12:02, 07/02/2023

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 7-2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023

Sáng 7-2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030” (Chuyên đề) cho 200 cán bộ chủ chốt, đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên tham dự được phát các tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành. Bà Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày các nội dung của Chuyên đề; các câu chuyện về cách ứng xử trí tuệ, uyển chuyển của Bác trong đối nội và đối ngoại suốt quá trình hoạt động cách mạng; qua đó, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác.

Bà Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Chuyên đề.
Bà Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Chuyên đề.

 

Hội nghị có 200 cán bộ chủ chốt, đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tham dự.
Hội nghị có 200 cán bộ chủ chốt, đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tham dự.

Hội nghị cũng nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề, để cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hóa, con người Khánh Hòa góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

THÁI THỊNH