11:01, 12/01/2023

Tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Chiều 12-1, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Chiều 12-1, Ban Dân tộc tỉnh khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Ông đề nghị thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; nghiên cứu thay đổi  phương thức sản xuất cho người đồng bào DTTS phù hợp với tình hình thực tiễn, khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán của người dân từng vùng, từng khu vực; nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực; có phương án nâng cao ý thức cho người đồng bào DTTS chủ động thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo hiệu quả… Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh lựa chọn đầu tư các công trình, dự án mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ nhu cầu sản xuất và giải quyết được việc làm cho người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mặt trận và các đoàn thể chủ động phối hợp với Ban Dân tộc thống nhất chương trình hỗ trợ, chăm lo đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi…


Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi toàn tỉnh chiếm 25,6% (giảm 4,8% so với năm 2021). Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 210 căn nhà cho đồng bào vùng DTTS…


Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022 cho Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Nghiệp vụ chuyên môn của ban.  


Mã Phương