11:01, 12/01/2023

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Chiều 12-1, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022 và đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Chiều 12-1, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022 và đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh P.H
Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh P.H

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân… Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…


Ông Hà Quốc Trị chỉ đạo, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận; quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị…


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể.


CẨM VÂN