07:09, 22/09/2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Du lịch Khánh Hòa: Ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Chiều 22-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Chiều 22-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

 

Đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp công tác.
Đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp công tác.


Tại hội nghị, 2 đơn vị ký kết các nội dung: Phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền trên lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung tuyên truyền Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các đề án về phát triển du lịch… Đồng thời, 2 đơn vị còn phối hợp nắm dư luận xã hội xung quanh việc triển khai các đề án, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức giao ban báo chí, họp báo (khi cần) để thông tin về việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm liên quan đến các dự án phát triển du lịch, sự kiện du lịch…


X.T