10:09, 21/09/2022

Công an huyện Khánh Vĩnh: Nỗ lực đẩy mạnh phong trào

Tuy là huyện miền núi còn khó khăn nhiều mặt, nhưng những năm qua, Công an huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy là huyện miền núi còn khó khăn nhiều mặt, nhưng những năm qua, Công an huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Theo Thượng tá Hoàng Văn Khoa - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, đơn vị đã tham mưu tích cực cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo phong trào. Hàng năm, Huyện ủy đều ban hành từ 2 đến 4 nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT. Từ đầu năm, UBND huyện ban hành các kế hoạch đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; ra văn bản chỉ đạo việc đăng ký cơ quan, đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; củng cố các lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT (công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố), chỉ đạo việc tổ chức xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch với cơ quan công an đẩy mạnh phong trào, thực hiện quy chế đảm bảo ANTT vùng giáp ranh…


Công tác dân vận là một điểm sáng của Công an huyện. Xác định muốn đẩy mạnh phong trào cần phải làm tốt công tác dân vận, Công an huyện đã tổ chức thực hiện các kế hoạch “Đổi mới công tác dân vận” và “Dân vận khéo”, đến nay đã triển khai thực hiện có hiệu quả 14 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân. Công an huyện còn phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trong đó, khuyến khích mỗi đoàn thể đăng ký 1 phần việc cụ thể trong nội dung phong trào, như: Hội Cựu chiến binh có “Con đường cựu chiến binh tự quản về ANTT”, Hội Phụ nữ có mô hình “Vận động gia đình, chồng con không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Đoàn Thanh niên có mô hình “Ánh sáng an ninh”…; đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp với lực lượng quân sự địa phương, tổ chức hiệu quả tuần tra phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ.


Trong công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT, Khánh Vĩnh là địa phương đi sau, cuối năm 2013 mới xây dựng mô hình đầu tiên tại xã Khánh Bình, nhưng đến nay, 100% xã đều có mô hình. Toàn huyện có 16 mô hình; có xã đã có mô hình thứ 2, như: Sông Cầu, Khánh Phú. Nhiều mô hình hay được vinh dự báo cáo điển hình toàn tỉnh, như: “Đội tuần tra nhân dân xã Khánh Bình”; “Đội tự quản ANTT xã Khánh Thành”.


Bên cạnh đó, Công an huyện xác định đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn nhằm làm tốt công tác phòng ngừa xã hội. Công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn tội phạm, nhất là tội phạm mới như: Tín dụng đen; lừa đảo công nghệ cao; vi phạm Luật An ninh mạng được thực hiện đa dạng, nhiều hình thức; vận động nhân nhân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; chú ý phát hiện mâu thuẫn, điểm nóng về ANTT để kịp thời hòa giải…


Theo đánh giá của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Công an huyện thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào, trong đó có những cách làm hay, hiệu quả. Trong Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ vừa qua, huyện Khánh Vĩnh có 2 tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công an; nhiều cá nhân nhận giấy khen về thành tích trong phong trào.

 

8 tháng năm 2022, Công an huyện đã tổ chức 2 đợt ra quân trấn áp tội phạm; thực hiện 6 kế hoạch chuyên đề; phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm pháp luật (6 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ ma túy, 7 vụ vận chuyển, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép); thu giữ 3 xe ô tô, 48 khúc gỗ xẻ hộp; xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng.


MINH HẠNH