08:09, 21/09/2022

Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng): Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài chính

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài chính cho hơn 200 đại biểu là trưởng phòng, trưởng ban tài chính và cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý tài chính thuộc các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân; ...

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài chính cho hơn 200 đại biểu là trưởng phòng, trưởng ban tài chính và cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý tài chính thuộc các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân; Quân chủng Hải quân; Quân đoàn 3; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Đặc công; Học viện Lục quân; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga… khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.


Các đại biểu được cán bộ của Cục Tài chính và Tập đoàn Viettel hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài chính 4 phân hệ gồm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính kinh phí thường xuyên năm theo kế hoạch - quản lý lương; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý vốn đầu tư; hướng dẫn sử dụng phần mềm lập báo cáo tài chính tổng hợp. Ngoài ra, Ban tổ chức còn dành thời gian để các đại biểu thảo luận; đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của các đại biểu trong quá trình thực hiện nghiệp vụ ở đơn vị.


Mai Văn Đông