Ban Tổ chức Trung ương: Quán triệt, triển khai Quy định số 80 và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Thứ Năm, 22/09/2022, 19:54 [GMT+7]

Ban Tổ chức Trung ương: Quán triệt, triển khai Quy định số 80 và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 80, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hải Ninh chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.


Quy định số 80 có 6 chương và 34 điều, quy định rõ phân cấp quản lý; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động và biệt phái cán bộ đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Quy định này thay thế Quy định số 105, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị. Thông báo Kết luận số 20 nêu rõ việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; định hướng bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Quy định số 80 và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị có nhiều điểm mới, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt và thực hiện nghiêm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.


XUÂN THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích