07:09, 22/09/2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III

Sáng 22-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III/2022 với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 22-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III/2022 với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Văn Ghi phát biểu kết luận.

Ông Nguyễn Văn Ghi phát biểu kết luận.


Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 158 tổ chức đảng và 404 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo, thi hành kỷ luật 57 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề đối với 106 tổ chức đảng và 392 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 4 tổ chức đảng và 28 đảng viên; trong đó UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 3 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và 8 đảng viên trong công tác quản lý đất đai. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Ghi đề nghị, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt  các quy định, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022…


Thành Nguyễn